Christianshavns Gymnasium

Christianshavns Gymnasium er et toneangivende citygymnasium, hvor eleverne får en studentereksamen
der modsvarer samfundets krav, internationalt og nationalt. Med sin enestående beliggenhed midt i stor-
byen og midt i et af dens mest attraktive kvarterer, tilbyder Christianshavns Gymnasium sine elever et rigt
blomstrende liv på kryds og tværs af skolens klasser.

Christianshavns Gymnasium opretter hvert år 8 studieretningsklasser inden for naturvidenskab, samfunds-
videnskab, sprog og kunstneriske fag. Inden skolestart har kommende elever mulighed for at opleve
hverdagen og atmosfæren på gymnasiet ved at være besøgselev i én dag.  
Ledelsen i gymnasiet besluttede, at der var behov for en onlineløsning som kunne effektivisere tilmeldingen
til besøgsdagene og sikre, at flere elever får gavn af tilbuddet. Derfor tog gymnasiet kontakt til substans
softwareudvikling.

Efter at projektets formål og detaljer var blevet planlagt, foregik udviklingsprocessen i tæt samarbejde. Der
blev lagt vægt på at skabe en brugervenlig og effektiv løsning. Gennem løbende evaluering og justering
sikredes kvaliteten af det endelige produkt.
Ved afslutningen af udviklingsprocessen leverede substans en færdig løsning, som fordeler eleverne
optimalt efter ønsket studieretning, og som letter administrationen for gymnasiets personale.

Systemet til besøgselever er i drift i dag, og vi hos substans er stolte af at have bidraget til at bringe
Christianshavns Gymnasium og kommende elever endnu tættere sammen.

Tilbage